fredag 4 augusti 2017

Rengörning av dieselpump

Idag har så gott som hela dagen gått åt att rengöra en rostig CAV dieselpump till krossmotorn....     CAV pumpen till Inseln.en


      Insel.n vid stenkrossen,,,måndag 31 juli 2017

Måndags aktivitet

Idag svetsade vi på fler glidplan på boggierna på Vagn 35...


    Mycke svetsning bli´re
Helgdagsjobb med tippvagn

I helgen snyggades stora tippvagnen upp. Nu skall brädor upp på bromsplattformen.     Vagnen har snyggas upp...     Vagn 36 är klar för montering av brädor på bromsplattformen....